Lode Tibos, beeldehouwer en schilderLode TIBOS  (°1938 Edegem, België - †2013 Opdorp, België)

 
OPLEIDING
1954-1962 Academie, Berchem (B), tekenen, beeldhouwen en schilderen
1962-1966 Academie, Antwerpen (B), beeldhouwen
1989-1995 Academie, Mortsel (B), beeldhouwen

EXPO
Voornamelijk in Nederland en België (zie Expo)
 
WERK
Na jaren van schilderen, eerst abstract later figuratief met een sterk verhalend karakter, is hij begin jaren negentig teruggekeerd naar het beeldhouwen, het abstracte, het verstrikkend web van het verhalende achter zich latend.
 
Lode Tibos, monumentale abstracte beeldenIn zijn beeldhouwwerk gebruikt hij voornamelijk de steen van eigen bodem, blauwe hardsteen, vaak gecombineerd met ijzeren "objets trouvés", zwerfkeien, toevallig ontdekte fragmenten natuursteen. Ieder onderdeel brengt iets mee uit zijn vorig leven, en Lode Tibos verenigt ze in een harmonieus geheel, laat ze een tweede leven lijden.
Zijn beelden bezitten, in elke dimensie, een monumentaliteit. Steeds is er die drang naar boven, het verhevene, maar de binding met de oorsprong, de aarde, blijft; een hangende pendel, druppels van lood of roest die met het regenwater zijn weg naar beneden zoekt.
De dualiteit van tegengestelde krachten, gebundeld in één geheel: het leven, een gedachte, een beeld. De verwijzing naar de Keltische roots van menhirs en dolmens is nooit veraf!
 
Uit de abstractie van de beelden volgde ook de herbronning als schilder.
De draad van het lyrisch abstracte uit de jaren 60 is opgenomen, gesterkt door de extra dimensie van het beeldhouwen. Suggereren van ruimte door spelen met licht.


 
Lode Tibos, schilderijen abstract en ruimtelijk

Ook hier zie je net als in zijn beeldhouwwerk geen ingewikkelde constructies, maar eenvoudige duidelijke geometrische vormen die als volumes worden voorgesteld, direct in vorm en kleur.
Misschien is dat wel de impact van de beeldhouwkunst op de schilder die Lode vroeger in oorsprong was en de schilder die hij nu opnieuw wil zijn.
Eenvoud naar vorm en beeld, eenvoud naar de voorstelling  maar niet direct technisch eenvoudig, want hij bouwt zijn werk op in lagen,  grondlagen, glacis, op glacis, tot hij het gewenste effect bereikt.
Eigenlijk is zijn techniek dus niets veranderd en sluit deze trage opbouw aan bij 'het-via-gestadig-werken-tot-stand-komen' van beelden.
 
Ongeacht het medium blijft zijn werk steeds de persoonlijke stempel van Lode Tibos dragen.
Tot slot
:

Nog vol plannen en te realiseren projecten heeft Lode op 8 maart 2013 echter afscheid genomen van het wereldse...
In volle doen, net beelden geplaatst in Opdorp, maar zijn hart heeft er anders over beslist...
Zijn ziel blijft zijn werk verder leven... onsterfelijk...

 PLAY YOU-TUBE video   Video van beelden
 
 
 


Overzicht van Tentoonstellingen
Klik hier

Overzicht van zijn Beeldend Werk
   Beelden          Schilderijen
 

Nog meer lezen:

Lode Tibos:
Stenen vol mystiek en rurale geheimen

Essay van Rob Goswin, Kunstcriticus
[English]   [Français]

Lode Tibos, Patricia Hiele en de megalithische cultuur   
(Essay van Prof. H. Dethier (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte VUB) tergelegenheid van de expositie in Galerij Visage te Tremelo 1999)

Reis van de steen
Het verhaal van een beeld

Openingsrede door Bob Stikkers ter gelegenheid van de tentoonstelling
Tussen Symmetrie en Assymmetrie
,
Huis Hellemans, Edegem (juni 2003)

 

 

[Home]